I. STUDII ŞI CERCETĂRI  
A. NUMISMATICĂ  
   
miHai dima, Monedele de argint ale cetății Istros īn epoca elenistică

7

   
ana BOLdureanu și tHeOdOr iSVOranu, Un tezaur monetar din epoca romană tārzie descoperit īn Basarabia 73
   
LiLia derGaciOVa, Contribuții la cunoașterea sistemului monetar moldovenesc de la īnceputul secolului al XVI-lea 91
   
danieLa marcu-iStrate și mOnica deJan, Cercetări arheologice și descoperiri monetare la cetatea și biserica din Saschiz (jud. Mureș) 111
   
FLOrin ciuLaVu, Contribuții privind criza monetară din transilvania īn primele trei decenii ale secolului al XVII-lea și reforma monetară a lui Gabriel Bethlen 127
   
dan PĪrVuLeScu și aLina iVĂneScu, Tezaurul monetar din secolul al XVIII-lea descoperit la Gratia, jud. Teleorman 145
   
B. METROLOGIE  
   
euGen nicOLae, Un etalon medieval moldovenesc de o jumătate de palmă 165
   
ii. diScuȚii Și nOte  
   
emanueL Petac, Persian darics from the athens 1929 hoard (iGcH 32) in the numismatic collection of the Romanian Academy 169
   
aureL VĪLcu, Tetradrahmele de tip Alexandru cel Mare bătute la Istros 169
   
ȘteFan VaSiLiȚĂ și Petre GHerGHe, Despre un presupus tezaur din secolul al IV-lea descoperit la Sucidava īn 1928-1929 173
   
euGen nicOLae, Așa-zisul ort al lui Despot-Vodă și zloții tătărești 185
   
ANDREI BOIKO-GAGARIN, Some forgeries of the Leopold I Habsburg Kreutzer coins (1657-1705) found in Transcarpathia and Bucovina 191
   
III. DESCOPERIRI MONETARE  
   
ȘTEFAN VASILIȚĂ, Cāteva monede descoperite la Sucidava 195
   
IV. NOTE BIBLIOGRAFICE  
   
Antični elektronovi i zlatni moneti (VI v.pr.-IV v.sl.Hr.) ot Numizmatičnata kolekcia na NAIM-BAN (katalog), Sofia, 2012, 83 p. (Aurel Vīlcu) 201
   
ALEXANDRU BARNEA, Tropaeum Traiani III. Tezaurul de denari romani imperiali, Editura Academiei Romāne, București, 2011, 56 p., 67 fig. (Adriana Panaite) 204
   
DANIEL FRASCONE, Zeugma IV. Les Monnaies, īn seria Travaux de la Maison de l’Orient de la Méditerranée, 63, Recherches archéologiques, Jean Pouilloux, Lyon, 2013, 312 p. + 47 pl. color (Ștefan Vasiliță) 205
   
DAVOR MARGETIĆ, Skupni nalaz kasnorimskog novca iz Treštanovaca / Hoard of Late Roman bronzes from Treštanovci, īn seria Musei Archaeologici Zagrabiensis Catalogi et Monographie, X, Zagreb, 2012, text bilingv croată-engleză, 89 p. (inclusiv ilustrația) (Ștefan Vasiliță) 206
   
Abrevieri 209