Sumar SCN nr. II (2011)  
   
STUDII ŞI CERCETĂRI  
   
MIHAI DIMA,
Contribuții privind circulația monetară în Dobrogea în prima jumătate a secolului al III-lea p.Chr.


7

   
V. VARBANOV and S. GANCHEVA,
A hoard of antoniniani from Durostorum (Silistra, Bulgaria)

37
   
LILIA DERGACIOVA,
Monede medievale descoperite la Rezeni. Contribuții la tipologia emisiunilor moldovenești

65
   
EUGEN NICOLAE,
Un fragment din tezaurul de la Săseni, raionul Călărași, Republica Moldova

81
   
DAN PÎRVULESCU, AUREL VÎLCU,
Tezaurul de monede otomane descoperit la Cărămidarii de Jos (București)

89
   
DAN ILIE,
Emisiunile de aur ale regelui Carol al II-lea

111
   
DISCUŢII ŞI NOTE  
   
†CONSTANTIN PREDA,
Unele precizări cronologice privind începuturile activității monetare de la Histria

135
   
EMANUEL PETAC, AUREL VÎLCU,
A significant reconsideration of Price 963: not Istros, but a Seleucid mint

143
   
ALEXANDER PETROV, LILIA DERGACIOVA,
Note on the Stizhok hoard (Ukraine). Coins with Asprokastron countermarks and Wallachian ducats

147
   
DESCOPERIRI MONETARE  
   
†CONSTANTIN PREDA, AURELIA GROSU,
Monede romane descoperite la Acidava (Enoșești, jud. Olt)

153
   
†CONSTANTIN PREDA,
Monede descoperite în situl daco-roman de la Barboși-Galați

159
   
†CONSTANTIN PREDA,
Monede antice descoperite în raza comunei Sprâncenata, jud. Olt

165
   
MONICA DEJAN,
Monede descoperite la Biserica Sfântul Nicolae din Suceava

169
   
MONICA DEJAN,
Monede descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice la Moșna, județul Sibiu

175
   
NOTE BIBLIOGRAFICE  
   
JACQUES PIETTE, GEORGES DEPEYROT, Les monnaies et les rouelles du sanctuaire de La Villeneuveau-Châtelot (Aube), 2e s. av. J.-C. – 5e s. ap. J.-C., Collection Moneta 74, Wetteren, 2008 (Ștefan Vasiliță)
187
   
PETER FRANZ MITTAG, Römische Medaillons. Caesar bis Hadrian, editura Franz Steiner, Stuttgart, 2010 (Cristian Găzdac) 189
   
Coin Hoards from Roman Britain. Volume XII, edited by Richard Abdy, Eleanor Ghey, Celine Hudges and Ian Leins, Collection Moneta 97, Wetteren, 2009 (Ștefan Vasiliță)
191
   
AUREL VÎLCU, Moneda otomană în Țările Române în perioada 1687-1807, Editura Istros, Brăila, 2009 (Ana Boldureanu) 194
   
Abrevieri 199