STUDII ŞI CERCETĂRI. A. NUMISMATICĂ  
   
BUCUR MITREA, Descoperirea monetară de la Tămădău Mare (reg. Bucureşti) şi problema monedelor celţilor boi īn Dacia 19
   
CORNELIU SECAŞANU, Monede din tezaurul de la Tămădău Mare (reg. Bucureşti) 31
   
N1COLAE LUPU, Monede dacice din colecţia Muzeului Brukenthal 41
   
V. CANARACHE, Monede autonome inedite din Dionysopolis şi cronologia lor relativă 61
   
JUDITA WINKLER, Tezaurul de monede romane republicane de la Satu Nou (reg. Oradea) 79
   
CONSTANTIN PREDA, Tezaurul monetar de la Dīmbău, (reg. Stalin) şi tulburările pricinuite de daci īn anul 143, sub Antonin Piul 113
   
I. MITITELU, Două tezaure de monede imperiale romane găsite la Gura Ialomiţei 133
   
D. PROTASE, Tezaurul de monede imperiale romane de la Nireş (r. Dej, reg. Cluj) 149
   
AL. BĂRCĂCILĂ, Monede de la cetatea medievală a Severinului 173
   
IRIMIA DIMIAN, Cīteva descoperiri monetare bizantine pe teritoriul R.P.R 189
   
OCTAVIAN ILIESCU, Īndreptări şi īntregiri mărunte cu privire la unele emisiuni monetare feudale ale ţărilor romīne 217
   
SZÉKELY ZOLTįN, Un tezaur monetar din sec. al XVI-lea găsit la Satu Mare 241
   
B. METROLOGIE  
   
CONSTANTIN MOISIL, Ponduri inedite sau puţin cunoscute din Histria, Callatis şi Tomis 247
   
CONSTANTIN PREDA, Ponduri antice inedite de la Callatis şi Histria 297
   
C. SIGILOGRAFIE  
   
EMIL VĪRTOSU, Tipare sigilare domneşti din secolul al XlX-lea (Ţara Romīnească) 307
   
EMIL VĪRTOSU, Sigilii īmpărţi le şi sigilii săteşti 357
   
PETRE Ş. NĂSTUREL, O īntrebuinţare necunoscută a lui "I0" īn sigilografie şi diplomatică 367
   
D. HERALDICĂ  
   
I.  D.  ŞTEFĂNESCU, Cu privire la stema Ţării Romīneşti. Arborele din peceţile şi bulele sigilare de aur 373
   
E. MEDALISTICĂ  
   
MAIER A. HALEVV şi CORNELIU SECĂŞANU, Medaliile lui Constantin Brīncoveanu şi gravorul lor 389
   
DISCUŢII, NOTE ŞI ĪNSEMNĂRI  
   
CONST.    MOISIL, Mărunţişuri sigilografice 405
   
B. MITREA, Cu privire la tezaurul monetar de la Flăminda-Cremenari (Argeş) 407
   
N.  LUPU, O  monedă  dacică din nordul   Transilvaniei 411
   
AL.  BĂRCĂCILĂ, Tezaurul  de  monede romane  de la   Siseşti    (reg.  Craiova) 413
   
ILEANA BĂNCILĂ, O monedă bizantină   inedită sau puţin cunoscută 417
   
AL.  BĂRCĂCILĂ, Cīteva monede şi doua iconiţe de la Ostrovu Mare şi Gogoşu (reg. Craiova) 419
   
ILEANA BĂNCILĂ, Note    asupra unor tezaure de monede bizantine 425
   
ION MITITELU şi OCTAVIAN IL1ESCU, Monede de la Vlaicu Vodă şi Radu I, găsite īn Dobrogea 439
   
OCTAVIAN LUCHIAN, Moneda  lui   Ion  Vodă  cel Cumplit 441
   
M. A. HALEVY, Folclorul magic īn numismatică : Un medalion - amuletă de tip oriental 447
   
CONSTANŢA POPESCU, Medalia jubileului  Ateneului  Romīn 451
   
M. A. HALEVY,  Īn legătură cu un tezaur monetar descoperit in 1832 453
   
OD. APOSTOL, Moneda īn folclorul romīnesc 455
   
DESCOPERIRI MONETARE  
   
OCTAVIAN ILIESCU, Īnsemnări privitoare la descoperiri monetare 461
   
GH. RĂDULESCU şi M. IONESCU, Monede intrate recent in Muzeul raional din Giurgiu 466
   
I.  SPIRU, Citeva descoperiri monetare īn raioanele Roşiorii de Vede şi Vīrtoapele (reg. Bucureşti) 467
   
VIRGINIA CRISTU, Monede din timpul republicii romane descoperite la Nedeia (reg. Craiova) 467
   
RADU GIOGLOVAN şi ION AVRAM, Descoperiri    monetare    in    raionul    Tīrgovişte 468
   
G. Constantinescu şi H. BOOS, Descoperiri monetare in raionul Focşani si īmprejurimi 469
   
OCTAVIAN LUCIAN, Descoperiri de monede moldoveneşti 470
   
SZÉKELY ZOLTįN, Ştiri cu privire la unele descoperiri monetare din Transilvania 471
   
C. MATASĂ  şi  B.  MITREA, Cīteva tezaure şi descoperiri monetare īn regiunea Bacău 474
   
NOTE BIBLIOGRAFICE  
   
MIHAIL.   GUBOGLU, Tabele sincronice, Bucureşti, 1955    (Octavian  lliescu) 477
   
***, Muzeul de stat Ermitaj, Lucrările secţiei de numismatică,  I. (B. Mitrea) 478
   
T.   GHERASIMOV, Descoperiri de tezaure monetare (B. Mitrea) 479
   
V. POLAK, Limba biatecilor (B. Mitrea) 479
   
***, Muzeul Popular din Praga, Tezaurele monetare ca izvoare istorice (sub red. Emanuela Nohejlovį-Prįtovį) (Octavian lliescu)
480
   
Emanuela Nohejlovį-Prįtovį, Frumuseţea  monedelor  cehe   (Octavian   lliescu) 480
   
ANATOL GUPIENEC, Ghid pentru sectorul numismatic al Muzeului arheologic din Lodz (B. Mitrea) 481
   
TOMMASO BERTELČ, Īmpăratul cu aripi īn numismatica bizantină (Ileana Băncilă) 482
   
CRONICA  
   
(I.O) Colecţia numismatică a Băncii de Stat a R.P.R. 483
   
(O.I., C.P.) Index selectiv de nume proprii şi de materie 487