Peer review

După trecerea termenului limită de depunere, articolele colectate fac obiectul unei evaluări în cadrul colectivului de redacție. Pentru fiecare dintre ele vor fi întocmite două rapoarte de evaluare conținând date privind compatibilitatea articolului cu profilul jurnalului, relevanța subiectului pentru domeniul respectiv, originalitatea cercetării efectuate și rezultatele științifice ale acesteia, precum și o apreciere a calităților științifice ale lucrării și eventualele sugestii privind îmbunătățirile necesare. Fiecare raport se încheie cu una dintre recomandările:
- acceptarea articolului prezentat
- acceptarea articolului după efectuarea modificărilor propuse de recurent
- respingerea articolului.
După primirea recenziilor, Editorul informează autorii cu privire la decizia de acceptare sau respingere a articolelor, pe baza comentariilor evaluatorilor.