„Studii şi Cercetări de Numismatică” este singura publicaţie de numismatică a Academiei Române şi a fost inaugurată în 1957, de un comitet de redacţie incluzând câteva dintre cele mai reprezentative nume ale domeniului: acad. Constantin Moisil, acad. Emil Condurachi, Octavian Iliescu, Bucur Mitrea şi Constantin Preda. De la primele apariţii, ea s-a impus drept una dintre cele mai prestigioase publicaţii de numismatică din lume, fiind apreciată atât de mediile ştiinţifice cât şi de colecţionari. Datorită acestui fapt, specialişti de renume din străinătate au publicat în paginile sale, cel mai elocvent exemplu fiind volumul XI, apărut în 1997, lansat cu foarte mare succes la Congresul Internaţional de Numismatică de la Berlin.

Faţă de celelalte publicaţii româneşti înrudite, publicaţia are ca specific promovarea unor studii de mare anvergură privind cu prioritate antichitatea şi evul mediu, cu încurajarea aspectelor inter-disciplinare, în special spre cercetarea arheologică, dar şi spre epigrafie, analizele compoziţionale şi istoria artei. Sunt promovate şi studii ale unor discipline înrudite (metrologie, sigilografie, heraldică, medalistică), în conformitate cu direcţia agreeată pe plan internaţional, de către Consiliul Internaţional de Numismatică, dar şi prin dezvoltarea unei tradiţii, editarea de izvoare numismatice şi dezbaterile pe teme ştiinţifice de actualitate. Deşi publicaţia este deschisă problematicii numismatice universale, politica redacţională are în vedere încurajarea temelor specifice zonei Dunării de Jos, cum ar fi cele privind monedele geto-dacice sau medievale locale. De asemenea, se are în vedere încurajarea publicării de materiale de către doctoranzi şi cercetătorii debutanţi, ca şi de către cercetătorii din Republica Moldova, care dispun de o singură serie de specialitate, dar care publică numai în limbă rusă.

Inaugurarea în anul 2010 a seriei noi a publicaţiei a fost determinată de amplificarea colaborării dintre numismaţii români şi cei din alte ţări, prin programe puse în lucru sub egida Academiei Române. Această colaborare este însoţită de un program de studii şi comunicări, a căror publicare este oportun a fi asigurată cu prioritate prin periodicul de specialitate al Academiei Române, „Studii şi Cercetări de Numismatică”.    

Redactor responsabil

Dr. Eugen Nicolae, c.ş. I